İbrahim Suresi 1-15

1 – Elif, Lâm, Râ. Bu Kur’ân öyle büyük bir kitaptır ki, insanları Rablerinin izni ile karanlıklardan aydınlığa, her şeye galip ve hamde lâyık olan Allah’ın yoluna çıkarman için onu sana indirdik.

2 – O Allah’ın (yolu) ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. Şiddetln dolayı vay kâfirlerin haline!

3 – Onlar, o kimselerdir ki dünya hayatını ahirete tercih ederler, (insanları) Allah’ın yolundan çevirirler ve onun eğrilmesini isterler. İşte bunlar, çok büyük bir sapıklık içindedirler.

4 – Biz, her peygamberi, ancak bulunduğu kavminin diliyle gönderdik ki, onlara apaçık anlatsın. Bu itibarla Allah dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini de hidayete erdirir. O her şeye galibdir, hükmünde hikmet sahibidir.

Okumaya devam et

Hased ediyorlar!

Birilerinin hased ediyor olmasindan ziyade, “hased ediliyorum”
düşüncesinden sıyrılmaya odaklanmak lazım. Çözümü orada.
Belki ferdi seyrsuluk gibi, şahsı manevinin de süluku soz konusu
olabilir.
Mukarreb düşünürsek,ebrardan öte davranmalı.!
Ebrarin mukarrebe hasedi gıpta olur. Avamın mukarrebe hasedi olmaz! Bilakis avam, mukarrebi yanlış yolda görür.
“Hased ediliyorum!” düşüncesini, takdisi nimetin getirisi olarak
görmemeli, hasetçi mevcut bile olsa! “Neyim var? ki, hased edileyim”
Hased edilmeye neden görmeyen fertten dışarıya sızan
şeyler “müsbet” şeylerdir.
Hz.Omer,Hz.Osman,Hz.Ali (r.a.)
hasedden değil, kötü olduklarını (hasa) düşünenler tarafından
şehit edilmiştir.

Lokman Suresi

1 – Elif, Lâm, Mîm.

2 – Bunlar, o hikmetli kitabın âyetleridir.

3 – O, güzellik ve iyilik yapanlar için bir hidayet ve rahmettir.

4 – Onlar, namazı kılarlar, zekatı verirler, âhirete de kesin olarak inanırlar.

5 – İşte bunlar, Rableri tarafından bir hidayet üzeredirler. Kurtuluşa erecek olanlar da işte onlardır.

6 – Bayağı insanlardan kimi de vardır ki, bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve onu eğlence yerine tutmak için laf eğlencesi (veya boş söz) satın alırlar. İşte onlar için aşağılayıcı bir azab vardır.

7 – Onun karşısında âyetlerimiz okunduğu zaman da sanki onları işitmemiş, sanki kulaklarında bir ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir. İşte onu, acı verecek bir azab ile müjdele.

Okumaya devam et

Ra’d Suresi 17.Ayet

“O, gökten su indirdi de dereler kendi ölçülerince dolup aktı ve sel üste çıkan köpüğü aldı götürdü. Süs eşyası veya yararlanılacak bir şey elde etmek için ateşte erittikleri şeylerden de böyle köpük olur. İşte Allah, hak ile batıla böyle misal getirir. Köpüğe gelince sönüp gider. İnsanlara yararlı olan ise yerde kalır. İşte Allah böyle misaller verir.”