Kimin yoluna… -1-


yol

Ebu Saîd el-Hudrî’nin aktarımına göre, Allah’ın Resûlü s.a.v. şöyle buyurdu:

“Sizler karış karış, arşın arşın sizden öncekilerin yolunu izleyeceksiniz/onların inançları ve yaşayışlarını ölçü edineceksiniz. İnsanın giremeyeceği küçük bir kiler deliğine girecek olsalar siz de onları takib edeceksiniz.”

(Hz. Peygamberin s.a.v.gelecekle ilgili bu ürpertici açıklaması üzerine biz sahâbîler) sorduk: Ya resûlallah!s.a.v. (İzlerini takib edeceğimiz bu topluluklar) Yahûdiler ve Hıristiyanlar mı olacak?

Şöyle buyurdu:  “Ya başka kimler olacaktı?” (Buhari, Enbiya 50; Müslim, İlm 6)

Diğer bir rivayete göre ise Allah Resülü s.a.v. şöyle buyurmuştur:

“Ümmetim kendisinden önceki ümmet topluluklarının bir kısmını karış karış, arşın arşın izlemedikçe Kıyamet kopmayacaktır.” Sahâbîler tarafından soruldu: Arkaları sıra gidilecek olan bu topluluklar Farslılar ve Rumlar (İranlılar ve Doğu Bizanslılar) mı olacak Yâ Resûlallah s.a.v.!

“İnsanları onlar temsil etmiyorlar mı? (Elbet onlar olacaklar.)” (Feyzül-Kadîr 6/261 Hn. 7224)

Bügün dünyamıza yön veren bildiğimiz ve gördüğümüz hemen hemen tüm uygarlıklar, ideolojiler, kutsallaştırılmış fenomenler ya doğrudan ya da dolaylı olarak yahudilik ve hristiyanlığın tarihsel, fikirsel etkilerini taşımaktadır. Bu dinlerin tahrif olma süreçleri veya müntesiplerinin başkalaşma süreçleri, ifrat ve tefrite neden olan uygulamaları, yorumlamaları, toplumsal hayata yansımalarını irdelediğimizde etkinliklerinin neden olduğu sonuçları lokal bazı olaylarla dağıtmak, çoğaltmak yerine temel bazı çıkış noktalarına, edinilmiş sıfatlara bağlayarak üst başlıklarla daraltmaya, o sıfatların çoğu kere bozucu, yıkıcı özellikleri taşımasını gözlemlemeye çalışalım.

Kur’an-ı Kerim ve Hadis kaynakları ile yahudi ve hristiyanların temel hatalarını maddeleştirelim.

Yahudiler;

Tevhid inancını, Peygamberin a.s. naklettiği vahyi, Allah c.c. inancını kabullenememe, eski kültürlerine ait somutlaşmış, görünen bir “tanrı” düşüncesini bırakamama. Mana yerine maddeyi öne çıkarma. Bunu samirinin buzağısında ve dahi kılık kıyafet, tapınak, vaad edilmiş toprak vb. şeyleri mananın önüne geçirmelerinde gözlemleyebiliyoruz. Yine iman esasları yerine, güç/refah/makam tercih ediliyor. Etnik aidiyetlerini seçkinleştirme ile diğer kavimler üzerinde mutlak bir üstünlük taslama, kendilerinden başka kimsenin cennete gidemeyeceği gibi bir kibirle içe kapanma, ötekileştirme, düşmanlaştırma temayülleride belirgin. Nebevi ikazları kendi menfaate dayalı mantıkları ile yorumlayarak çağlarının konforu ile kıyaslama yaptıklarınıda anlayabiliyoruz. Aceleci olduklarını, sabr gerektiren zor durumlarda rahatı öncelediklerini, rahatlarının bozulacağı endişesi ile peygamber öğretilerini gerçek manalarından kopartmada, vahyi çağlarının güç,zenginlik,refah anlayışına hizmet eden her türlü kolaycı kazanma yollarına uyarlamada oldukça cüretkar olduklarını söyleyebiliriz. Kendilerini bu ve buna benzer yanlış yollara gittikleri için uyarma vazifesi ile gelen, hidayet rehberi peygamberleri a.s. , karalamakta, hicv etmede, itibarsızlaştırmada, işkence etmede ve öldürmede de hiç çekinmemişler.

Evet Fatiha suresinde “kendilerine Allah c.c.’ın gazap ettiklerinin yolu” olarak tarif edilen ve hadisi şerifte yahudiler olarak bize tefsir edilen bu yolu “etnik bir aidiyete” irca ederek ırkçı bir yaklaşımla dna analizi ile ele almak mı yoksa ne tür bir suiahlakın Allah c.c.’ın öfkesini celb ettiğini değerlendirerek meseleyi “sıfatlar” üzerinden ele almak mı Kur’an ve sünnete daha uygun?

Hristiyanlar;

Tevbe suresi 31 – Onlar, Allah’dan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler, Meryem oğlu Mesih’i de. Oysa onlar bir olan Allah’a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah’dan başka hiçbir ilâh yoktur. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir.

Hz. İsa a.s.’ın israiloğullarına gelen bir peygamber olduğunu, yukarıda yahudilerin Allah c.c.’un gazabını hakeden yola gittikleri süreçte kendilerine hakkı, hakikati getiren bir uyarıcı olduğunu merkeze alalım. Yukarıdaki gazabı celb eden kavmin bu yaptıkları çirkin işleri kınayan ve doğrusunu gösteren, mucizelerle bunu destekleyen ululazm bir peygamberin a.s. doğruya çağrısı, doğru yolu göstermesi ile “vahşetten, erdeme” geçen bu yeni topluluk için imtihanda farklı bir açı ile karşımıza gelmektedir. Bu yeni topluluğun hak yoldan sapmasının öncülü olarak peygamberlerinin a.s. sonrasında, ileri gelenlerinin, bilgin, rahip gibi kanaat önderi ve erdemlerin üzerinde simgeleştirildiği kimi büyüklerini Allah c.c.’a ortak koşmaya kadar varan bir düzeyde “kusursuzlaştırdıklarını”, “sorgulanamaz”, “üzerine söz söylenemez” şekilde bir konuma taşıdıklarını, binaenaleyh Allah c.c.’ın emir ve yasaklarından gaflet haline düşerek, bir takım reislerinin emir ve yasaklarını öncelediklerini böylece sapıklığa düştüklerini söyleyebiliriz.

Evet Fatiha suresinde “dalalete, doğru yoldan sapmaya gidenlerin yolu” olarak bildirilen ve hadisi şerifte hristiyanlar olarak tefsir edilen bu yolu coğrafi, genetik, kültürel aidiyet,  vs. ye irca ederek mi ele almak yoksa “doğru yoldan sapmaya neden olan” aşırılıkları, ifrat ve tefritleri değerlendirerek meseleyi “sapkınlıklar” üzerinden ele almak mı Kur’an ve sünnete daha uygun?

Peki bu iki fırkaya reaksiyon olarak ortaya çıkan “manifestolar”, “sosyal hareketler” fatiha suresinde “nimete lutfa nail olanların yolu” olarak tarif edilen ve Nisa suresi 69.ayette nebiler, sıddıklar, şehidler, salih kişiler olarak tefsir edilen, takip edilmesi gerekli yol olabilirler mi?

 

Fatiha suresi 7.ayet: “Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil.” Meal: Suat Yıldırım

Hazreti Adiyy İbnu Hâtim rivayet ediyor: “Hazreti Peygamber Efendimiz (sav) buyurdular ki: “(Fatiha’da geçen) el-mağdûbi aleyhim (Allah’ın gazabına uğrayanlar) Yahudilerdir, ve led-dâllîn (sapıtanlar) da Hıristiyanlar’dır”. (Tirmizi, Tefsir 2, (2957)

Nisa suresi 69.ayet: “Kim Allah’a ve resulüne itaat ederse işte onlar, Allah’ın nimetlerine mazhar ettiği nebîler, sıddîkler, şehidler, salih kişilerle beraber olacaklardır. Bunlar ne güzel arkadaşlar!” Meal:Suat Yıldırım

 

 

 

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s