Hizmet… -1-


‘“İlmel yakin”, “aynel yakinin” perdesidir. “Aynel yakin”de “ilmel yakinin” perdesidir.'(1)

İlmel yakin; bilmek, öğrenmek sonucuna ulaştıran sorgulama/gözlemleme yapmak olarak tarif edilebilir.Hakikatte bu sorgulama/gözlemleme tümevarımdır. İnsanın dış dünyada ve iç dünyasında (afak/enfüs) gözlemlediği sebep/sonuç uyumu, “mantık” çıkarımları daima tümevarımdır. İsterse bunları destekleyen “tümdengelen” kanıtlarla uyum olsun, farketmez yine de “tümevarımdır”. Zira insan, sebep/sonuç uyumu ile stabil fikir inşası yaptığı her gözlemini öncül bir başlangıca borçludur. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan…!

“Evet, Biz ileride onlara delillerimizi gerek dış dünyada, gerek kendi öz varlıklarında göstereceğiz; ta ki Kur’ân’ın, Allah tarafından gelen gerçeğin ta kendisi olduğu onlar tarafından da iyice anlaşılacak. Rabbinin her şeye şahid olması yetmez mi?” Fussilet Suresi: 53.Ayet Meal:Suat Yıldırım

Yaşadığımız çağa mührünü vuran Bediüzzaman Hz. ve Risale-i Nur eserleri, milyonlarca insana kainatta olagelen hadiseleri sorgulama/gözlemleme neticesinde ulaşılabilecek “mantık” uyumu ile hayatı anlamayı, varlık ve ötesine ait düşünce kurguları ile efkarın hakikatten sapmasına neden olan pozitivist/metaryalist anlayışın çelişkilerini öğrenmeyi binaenaleyh Kur’an’ın Allah tarafından gelen gerçeğin ta kendisi olduğunu anlamamıza vesile olmuş, oldukça geniş bir kitleyi “ilmel yakin” ile tanıştırmıştır.

İnsanlık; Hz.Adem a.s.’ den günümüze sürekli bir değişim, tekamül, terakki ile dünyayı da kendi ile birlikte değiştiriyor, imar ediyor. Dünyayı idare etme, imar etme konusunda onda adaletli, hakperest, konforlu, mükemmel bir sistemi kurma ve yönetme becerisini “ilmel yakin” ile elde edebilir miyiz? Veya “ilmel yakin ile” dünyaya ütopya denilen mükemmel yönetim biçimini bulduğumuzu ilan edebilir miyiz? ”

“İlmel yakin” bilgi ne kadar, nereye kadar tekamul ettirir. Bizi hayatı, olayları, insanları, içimizi, dışımızı okuma konusunda ne kadar “hakperest” ne kadar “isabetli”, ne kadar “mükemmel” yapabilir..?

Kaçınılmaz olarak “tümevaran” bir akıl; yaşadığı çağdan, olaylardan, duygu durumundan ne kadar bağımsız olabilir. Yaşamadığı bir çağı, yaşamadığı olayları, yaşamadığı bir hayatı ne kadar özgür, hakperest, mükemmel değerlendirebilir ve yaşanacak günlere, yaşanacak geleceğe, yaşayacak hayatlara ne kadar adalet/mutluluk taşıyabilir. Tümevarıyor… Tavuk mu, yumurta mı?

Aynel yakini; sorgulama/gözlemleme işinin ötesinde, sebep/sonuç uyumundan bağımsız olarak “görmek” diye tarif edelim. Bunu ne tümevarım ne de tümdengelim bir bilgi olarak ifade edemeyiz. Bu salt bilgiden ziyade tecrübedir.Aynı zamanda objektif değil, subjektiftir.

Bir vakit de İbrâhim: “Ya Rabbî, ölüleri nasıl dirilteceğini bana gösterir misin? ” demişti. Allah: “Ne o, yoksa buna inanmadın mı? ” dedi. İbrâhim şöyle cevap verdi: “Elbette inandım, lâkin sırf kalbim tatmin olsun diye bunu istedim. ” Allah ona: “Dört kuş tut, onları kendine alıştır. Sonra kesip her dağın başına onlardan birer parça koy. Sonra da onları çağır! Koşa koşa sana geleceklerdir. İyi bil ki Allah azizdir, hakîmdir (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir)” Bakara Suresi:260.Ayet Meal:Suat Yıldırım

Yaşadığımız zaman diliminde Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi ve Hizmet hareketi milyonlarca farklı insana, hoşgörü ve diyalogla birlikte yaşanabileceğini, başkaları için fedakarlıkta bulunmanın güzelliğini, yaşatmak için yaşama gibi hiç bir beklentisi olmayan “garib” bir duygunun canlanabileceğini, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile birbirinden uzakdaki dillerin aynı şiiri okuyabileceğini göstermiş binaenaleyh kalbimizin tatmin olmasına vesile olmuş, oldukça büyük bir kitleyi “aynel yakin” ile ümitlendirmiştir.

Her hayat farklıdır, herkesin tecrübeleri, gördükleri farklıdır. Her çağın insanı, her olayın insanı, her hayatın insanı farklı şeyler görmüş, tecrübe etmiş aynel yakin gördükleri ile birbirlerinden ayrılmışlardır.

İnsanlık tarihi boyunca dünyayı idare etme, imar etme vazifesine hevesli nice serkarlar çıkmış, nice teori ve pratikler gözlemlenmiş, görülmüştür.

Sahtekar bir satıcı size ürününü satana kadar, düşünme sürecinizdeki tümevarabileceğiniz, tümdengelebileceğiniz değerlendirmelerinizi etkileyebilecek yalanlar söyleyebilir bir sürü doğru/yanlış bilgilerle doldurulabilirsiniz ancak ürünü satın alıp, kullanmanız, tecrübeniz ile gerçeği görürsünüz. Peki bir daha kandırılamayacağınızın garantisi olur mu bu?

Aynel yakin olarak içinde bulunduğumuz dünyayı, atmosferi, hayatı, olayları, insanları tecrübe etmemiz bizi ne kadar tekamül ettirebilir. Dünyayı idare etme, imar etme konusunda onda adaletli, hakperest, konforlu, mükemmel bir sistemi kurma ve yönetme becerisini “aynel yakin” ile elde edebilir miyiz?

Aynel yakin ile yaşamadığımız, görmediğimiz, tecrübe etmediğimiz bir çağı, olayları, hayatları ne kadar özgür, hakperest, mükemmel değerlendirebilir ve yaşanacak, görülecek, tecrübe edilecek geleceğe, ne kadar adalet/mutluluk taşıyabiliriz? Tavuk mu, yumurta mı?

Şimdilerde Hizmet hareketi içerisindeki inşaallah hayırlı bir fikir ayrılığını tanımlama için; “düşünce grubu” diyebileceğimiz bazı arkadaşlarımızın ilmel yakin/aynel yakin çıkarımlarına, “vazife grubu” diyebileceğimiz diğer arkadaşlarımızın aynel yakin gördükleri, tecrübe ettikleri geçmiş başarı ve kazanımlarla perdelenerek itiraz ettiklerini, benzer bir şekilde “vazife grubu” arkadaşlarımızın aynel yakin/ilmelyakin çıkarımlarına, “düşünce grubu” diğer arkadaşlarımızın ilmel yakin, tümevarım/tümdengelim, teorik/pratik uyumunu “gözlemleyememek” ile perdelenerek itiraz ettiklerini söyleyebilirmiyiz bilemiyorum.

İşte insanlık için belki de en zor şey, bildiğinin ve gördüğünün birbirine perde olması sonucu değişim/terakki/tekamülünün durması ve maalesef bunun sonuçlarından biri olarak da sayısız güzelliklerden de uzaklaşması, mahrum olmasıdır.ManagedSoftwareUpdate

Tanımlamada yanılsak bile, Hakkal yakine giden yol, ilmel yakin ve aynel yakinden geçmektedir…

Zira, Hakkal Yakin yani “ilim ve müşahededen geçerek fiili olarak tahakkuk edip yaşanılan hakikat”(2), ilmel yakinden de aynel yakinden de üstündür.

 

1. 277.Mektup Mektubat-ı Rabbani

2. Seyyid Şerif Cürcani

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s